هەڵوێستە

ئەپی تایبەت بەوتارەکان نوێکرایەوە

جەژنانەی ئێمە بۆ ئێوەی خۆشەویست ئەم لینکەیە کەسوپاس بۆ خودا دوایی ماندبوونێکی زۆر ئەپی تایبەت بەوتارەکانی مامۆستا محمد تازەکرایەوە وە چەندین بەش و تایبەتمەندی بۆ زیادکراوە پشتوان بەخودا وردەکاری زیاتر دەدەین لەسەری بەشێوەی ڤیدیو لەریگەى ئەم لینکەوە بەرنامەکە دابەزینە. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telerikit.com.muhammadmalafayaq.faiq
 2040
Print Friendly and PDF
©CopyRight All rights reserved