خوێندنەوەی بەرهەمەکان   -   خوێندنەوەی ژیانی پێغەمبەری خوا
ناونیشانی وتار بینین ماوە بیستن داگرتن
1- چۆنێتی نوسینی ژیاننامەی پێغه‌مبه‌ری خوداﷺ 2 8:59
2- نەسەبی پاکى پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ 2 5:24
3- لەدایک بوونى پێغەمبەر ﷺ 0 26:50
4- ژیانی پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ له‌ قورئان و فه‌رمووده‌كاندا-1 0 26:40
5- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-2 0 29:13
6- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-3 0 25:26
7- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-4 0 25:10
8- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-5 0 25:48
9- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-6 0 26:32
10- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-7 0 24:45
11- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-8 0 25:03
12- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-9 0 26:00
13- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-10 0 29:55
14- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-11 0 24:20
15- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-12 0 23:33
16- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-13 0 25:42
17- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-14 0 25:09
18- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-15 0 27:46
19- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-16 0 28:22
20- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-17 0 27:35
21- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-18 0 27:02
23- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-20 0 26:58
24- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-21 0 24:45
25- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-22 0 28:08
26- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-23 0 27:30
27- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-24 0 28:05
28- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-25 0 31:10
29- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-26 0 28:38
30- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-27 0 28:27
31- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-28 0 26:19
32- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-29 0 26:28
33- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-30 0 27:10
34- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-31 0 28:15
35- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-32 0 26:50
36- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-33 0 29:07
37- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-34 0 26:29
38- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-35 0 25:25
39- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-36 2 25:40
40- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-37 2 26:15
41- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-38 10 24:52
42- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-40 61 25:10
©CopyRight All rights reserved