خوێندنەوەی بەرهەمەکان   -   خوێندنەوەی ژیانی پێغەمبەری خوا
ناونیشانی وتار بینین ماوە بیستن داگرتن
1- چۆنێتی نوسینی ژیاننامەی پێغه‌مبه‌ری خوداﷺ 34 8:59
2- نەسەبی پاکى پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ 25 5:24
3- لەدایک بوونى پێغەمبەر ﷺ 4 26:50
4- ژیانی پێغه‌مبه‌ری خودا ﷺ له‌ قورئان و فه‌رمووده‌كاندا-1 1 26:40
5- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-2 3 29:13
6- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-3 2 25:26
7- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-4 15 25:10
8- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-5 1 25:48
9- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-6 2 26:32
10- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-7 2 24:45
11- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-8 1 25:03
12- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-9 2 26:00
13- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-10 1 29:55
14- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-11 1 24:20
15- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-12 2 23:33
16- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-13 1 25:42
17- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-14 1 25:09
18- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-15 3 27:46
19- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-16 1 28:22
20- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-17 1 27:35
21- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-18 1 27:02
23- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-20 1 26:58
24- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-21 1 24:45
25- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-22 1 28:08
26- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-23 2 27:30
27- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-24 2 28:05
28- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-25 2 31:10
29- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-26 1 28:38
30- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-27 1 28:27
31- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-28 1 26:19
32- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-29 2 26:28
33- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-30 1 27:10
34- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-31 2 28:15
35- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-32 1 26:50
36- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-33 1 29:07
37- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-34 1 26:29
38- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-35 2 25:25
39- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-36 8 25:40
40- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-37 7 26:15
41- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-38 21 24:52
42- ژیانى پێغەمبەرى خوداﷺ لەقورئان و فەرموودەکاندا-40 136 25:10
©CopyRight All rights reserved