بەرنامەکان   -   كەژاوەی ئەوین
ناونیشانی وتار بینین ماوە بیستن داگرتن
1- سودەکانى هاوسەرگیری-1 65 37:37
2. سودەکانى هاوسەرگیری-2 41 37:34
3. سودەکانى هاوسەرگیری-3 8 36:00
4. سیفاتی مێردى چاک-1 17 34:30
5. سیفاتی مێردى چاک-2 12 37:03
6. سیفاتی مێردى چاک-3 10 35:04
7. سیفاتی هاوسەری چاک-1 6 34:42
8. سیفاتی هاوسەری چاک-2 26 37:10
9. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-1 6 39:09
10. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-2 6 35:53
11. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد -3 3 36:35
12. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-4 17 36:30
13. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-5 6 35:20
14. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-6 7 36:24
15. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-1 5 38:09
16. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-2 3 36:37
17. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر- 3 2 38:22
18. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-1 9 34:18
19. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-2 5 37:07
20. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-3 5 36:49
21. هەڵەکانى مێرد بەرامبەر بەهاوسەرەکەى 17 36:26
22. هەڵەکانى هاوسەر بەرامبەر مێردەکەى 7 35:45
23. هۆکارەکانى تەڵاقدان 9 38:12
24. چارەسەرى کێشەى تەلاق 5 37:14
25. هەڵوێستەیەک لەژیانی پێغەمبەر ﷺ لەگەڵ هاوسەرەکانیدا 3 36:15
26. شیوازەکانى چارەسەکردنى پێغەمبەر ﷺ لەگرفتەکانى نێوان خێزانەکانیدا 20 37:02
27. ریزگرتنى پێغەمبەر ﷺ لە هاوسەرانى 122 36:01
28. ئامۆژگاریی دایک و باوکان بۆ منداڵەکان لەکاتى پرۆسەى هاوسەرگیردا 43 37:57
29. فرە ژنی 235 41:05
©CopyRight All rights reserved