بەرنامەکان   -   كەژاوەی ئەوین
ناونیشانی وتار بینین ماوە بیستن داگرتن
1- سودەکانى هاوسەرگیری-1 58 37:37
2. سودەکانى هاوسەرگیری-2 39 37:34
3. سودەکانى هاوسەرگیری-3 7 36:00
4. سیفاتی مێردى چاک-1 16 34:30
5. سیفاتی مێردى چاک-2 11 37:03
6. سیفاتی مێردى چاک-3 9 35:04
7. سیفاتی هاوسەری چاک-1 5 34:42
8. سیفاتی هاوسەری چاک-2 25 37:10
9. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-1 5 39:09
10. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-2 5 35:53
11. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد -3 2 36:35
12. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-4 16 36:30
13. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-5 3 35:20
14. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-6 5 36:24
15. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-1 4 38:09
16. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-2 1 36:37
17. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر- 3 1 38:22
18. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-1 7 34:18
19. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-2 3 37:07
20. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-3 4 36:49
21. هەڵەکانى مێرد بەرامبەر بەهاوسەرەکەى 14 36:26
22. هەڵەکانى هاوسەر بەرامبەر مێردەکەى 6 35:45
23. هۆکارەکانى تەڵاقدان 9 38:12
24. چارەسەرى کێشەى تەلاق 5 37:14
25. هەڵوێستەیەک لەژیانی پێغەمبەر ﷺ لەگەڵ هاوسەرەکانیدا 3 36:15
26. شیوازەکانى چارەسەکردنى پێغەمبەر ﷺ لەگرفتەکانى نێوان خێزانەکانیدا 19 37:02
27. ریزگرتنى پێغەمبەر ﷺ لە هاوسەرانى 113 36:01
28. ئامۆژگاریی دایک و باوکان بۆ منداڵەکان لەکاتى پرۆسەى هاوسەرگیردا 42 37:57
29. فرە ژنی 225 41:05
©CopyRight All rights reserved