بەرنامەکان   -   كەژاوەی ئەوین
ناونیشانی وتار بینین ماوە بیستن داگرتن
1- سودەکانى هاوسەرگیری-1 52 37:37
2. سودەکانى هاوسەرگیری-2 38 37:34
3. سودەکانى هاوسەرگیری-3 6 36:00
4. سیفاتی مێردى چاک-1 15 34:30
5. سیفاتی مێردى چاک-2 10 37:03
6. سیفاتی مێردى چاک-3 6 35:04
7. سیفاتی هاوسەری چاک-1 4 34:42
8. سیفاتی هاوسەری چاک-2 13 37:10
9. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-1 4 39:09
10. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-2 3 35:53
11. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد -3 1 36:35
12. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-4 15 36:30
13. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-5 2 35:20
14. مافەکانى هاوسەر لەسەر مێرد-6 4 36:24
15. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-1 3 38:09
16. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر-2 0 36:37
17. مافەکانى مێرد بەسەر هاوسەر- 3 1 38:22
18. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-1 6 34:18
19. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-2 2 37:07
20. هەڵەکانى پرۆسەى هاوسەرگیرى-3 3 36:49
21. هەڵەکانى مێرد بەرامبەر بەهاوسەرەکەى 13 36:26
22. هەڵەکانى هاوسەر بەرامبەر مێردەکەى 5 35:45
23. هۆکارەکانى تەڵاقدان 8 38:12
24. چارەسەرى کێشەى تەلاق 4 37:14
25. هەڵوێستەیەک لەژیانی پێغەمبەر ﷺ لەگەڵ هاوسەرەکانیدا 2 36:15
26. شیوازەکانى چارەسەکردنى پێغەمبەر ﷺ لەگرفتەکانى نێوان خێزانەکانیدا 18 37:02
27. ریزگرتنى پێغەمبەر ﷺ لە هاوسەرانى 92 36:01
28. ئامۆژگاریی دایک و باوکان بۆ منداڵەکان لەکاتى پرۆسەى هاوسەرگیردا 41 37:57
29. فرە ژنی 200 41:05
©CopyRight All rights reserved